| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Gesprekken over Kinderrechten

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 4 months ago

 

Alexandra Bronsveld verzorgde tijdens de workshop Internationaal samenwerkend leren een zeer waardevolle training over leergesprekken met kinderen

De materialen die zij gebruikte zijn nu voor iedereen beschikbaar: Ga naar de pagina Workshop 12 februari om deze in te zien of te downloaden. Ze geven veel informatie over een goede voorbereiding op Uitdaging 1.

 

(Zie ook de Bronnen pagina)

 

Kinderrechten, een onderwerp dat verwondering en vragen oproept.
Als onze leerlingen verhalen horen, beelden zien van de situatie waarin andere kinderen verkeren kan dit confronterend zijn, verontwaardiging en schrik geven. Hun betrokkenheid bij het onderwerp kan ook aanzetten tot meedenken, kritisch en creatief, over mogelijke veranderingen in de toekomst. Samen leren over kinderrechten kan vertrouwen geven in verbetering én geruststelling, omdat kinderen en volwassenen ook zien dat mensen vooruit willen in een samenleving die veel democratie kent. 

 

Om het thema in te leiden zou je als leerkracht of docent onderstaande informatie kunnen gebruiken:

 

Algemeen:

We bespreken de Rechten van het Kind omdat het in de eerste plaats over de kinderen zelf en hun toekomstige plek in de wereld gaat. Door aandacht te geven aan deze rechten, kunnen leerlingen zich bewust worden van deze plek en leren ze deze op eigen wijze in te vullen en zin en vorm te geven in relatie tot anderen. Dit gebeurt door o.a. door te onderzoeken welke waarden de kinderrechten hebben, de praktijk te bekijken, de dilemma's te bespreken.
Kinderen leren de Rechten van het Kind te benoemen en te herkennen in het algemeen en in hun eigen leefwereld. In deze Learning Circle wordt samen met kinderen in hun groep en die in hun 'wereldwijde klaslokaal' aandacht gegeven aan hun gedachten en gevoelens rondom Kinderrechten. 
In de uitdagingen kunnen kinderen bespreken en onderzoeken hoe zij kinderrechten in hun eigen omgeving ervaren. Zo kan meer bewustwording en meer saamhorigheid ontstaan en ontdekken onze leerlingen dat zij verbonden met anderen, mét en van elkaar kunnen leren.

  

Inleidende gespreksvragen bij de thema's rondom Kinderrechten:

 • Wat mag je allemaal?
 • Wat mag je niet? (regels, afspraken, verbodsborden)
 • Wat moet je allemaal? (regels, plichten, afspraken. Thuis, op school, in je omgeving)
 • Wat gebeurt er als er geen regels zijn?
 • Wat gebeurt er als er teveel regels zijn?
 • Wat zijn rechten?
 • Hebben kinderen rechten?
 • Heb jij ook rechten? Noem eens voorbeelden. (eigen mening, veiligheid, liefde, bescherming, vrijheid..?)
 • Waar zouden volwassenen uit jouw omgeving voor moeten zorgen?
 • Waar moeten de bestuurders van jouw dorp of stad voor zorgen?
 • Waar moet een regering voor zorgen?
 • Wanneer was jij heel gelukkig?
 • Waarmee was jij heel gelukkig?
 • Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn?
 • Wat is het verschil tussen graag hebben of noodzaak? Noem voorbeelden.
 • Noem eens verschillen: Wat is voor jou noodzaak of luxe? En voor een kind in een land met veel armoede?
 • Wat is voor jou een basisbehoefte?
 • Welke rechten zijn eerlijk en rechtvaardig voor ieder kind? Verzamel er een aantal.
 • Je kunt ook stemmen: Een leerling noemt een recht en legt uit waarom dit als recht belangrijk is. Geef argumenten. Je kunt er een spel van maken, met drie vakken waarin kinderen kunnen gaan staan na het noemen van een recht: Ben je voor of tegen? Of weet je het niet? 

 • Over welke rechten is iedereen het eens?
 • Vind jij dat je gelijke rechten hebt als een volwassene?
 • Wat kun je doen als je onrechtvaardig behandeld wordt?
 • Zou je iemand anders zijn als je:
  • in een ander land geboren was? 

  • niet zou kunnen lezen en schrijven?

  • je een andere naam zou hebben?

  • je niet bij je familie zou wonen? 

 • Mogen kinderen werken?

 • Hoe oud moet je zijn om te werken?

 • Welk werk mogen kinderen wel en niet doen?

 • Krijg jij betaald voor werk? Vind je dat goed/niet goed?

 • Mogen kinderen het geld dat ze verdienen houden of moeten ze het aan hun ouders geven?

 • Zou je graag geld verdienen?

 • Wat doe je liever: werken of spelen?

 • Wat zou jij liever doen: werken of naar school gaan?

 • Als je zou mogen kiezen: thuis blijven zonder te werken of naar school gaan..? 

 • Rekenen, taal en al die andere vakken op school; is dat werken?

 • Wat is het verschil tussen werken en helpen? 

 

 

Voor vragen over veiligheid, zie:  Achtergrondinformatie bij Uitdaging 3 Veiligheid

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.