| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Workshop 12 - 02 - 2015

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 5 months ago

 

Internationaal samenwerkend leren.

Voorbereiding op Learning Circles kinderrechten, 12 februari 2015, Comenius College Hilversum

 

Inmiddels hebben 22 leerkrachten en docenten de workshop op 12 februari met veel interesse gevolgd.

 

Alexandra Bronsveld verzorgde een zeer waardevolle training over leergesprekken met kinderen.

De materialen die zij gebruikte zijn nu voor iedereen beschikbaar:

 

De Handout 'Filosoferen over Kinderrechten’: Hand out training learning circles_pdf.pdf

 

 Kaartjes over veilig en vrijheid.pdf

Kaartjes met doorvraag-vragen: download-van-filosofiejuf-doorvraagvragen.pdf

Kaartjes met droomvragen: JUF Droomkaartjes.pdf

 

Onderaan deze pagina staan ook de aantekeningen van de deelnemers.


 

 

In deze tweede workshop voor de Learning Circles Kinderrechten 2015 verdiepen we ons in de mogelijkheden om leerlingen optimaal internationaal met en van elkaar te laten leren. We gaan in op didactische achtergronden en manieren om deze leerperiode betekenisvol en verrijkend te kunnen maken.

We beginnen met het bekijken van de onderwerpen die in de Learning Circles aan bod komen. Bij het opzetten van de uitdagingen in de Circle is gekozen voor een variatie van vormen om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten. Als docent kies je voor jouw groep de beste vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet los maakt.We richten ons op keuze en gebruik van leeractiviteiten, tools en materialen om leerlingen te activeren en stimuleren. Om ze uit te dagen zich bewust te worden van hun eigen kinderrechten en die van andere, over hun grenzen heen. Hoe leren we niet alleen óver elkaar, maar vooral ook mét en van elkaar? Om het leren in de Learning Circles te versterken wisselen we succeservaringen uit over de aanpak van de uitdagingen.

 

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij gesprekken rondom kinderrechten, hebben we een gastspreker uitgenodigd: Alexandra Bronsveld is docent en trainer bij het Centrum voor Humanistische Vorming (www.hvo.nl) en coördinator van Centrum Kinderfilosofie Nederland (www.kinderfilosofie.nl).
Zij bespreekt met ons hoe je als docent een betekenisvol, veilig en open gesprek tussen je leerlingen voert.

 

Alexandra schreef deze toelichting:

Filosoferen over kinderrechten
Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: follow the community where it leads to. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.
In deze presentatie/workshop keren we één van de onderwerpen uit de Learning Circles Kinderrechten binnenstebuiten, gaan we spelen met denken en oefenen we de rol van de gespreksleider.
Centraal staat: Hoe kan een gesprek opbouwen? Welke tools kan ik inzetten? Welke vragen stel je als gespreksleider? En vanuit welke houding werk ik?

 

Agenda

14:30 uur – Inloop
14:45 uur – Inleiding over de inhoud en opzet van de Learning Circles Kinderrechten
15:15 uur – Bespreken van werkvormen in groepjes; terugkoppeling op werkvormen

16:15 uur – Korte pauze

16:30 uur – Gastspreker Alexandra Bronsveld over leergesprekken met kinderen

17:45 uur – Pauze met warme maaltijd.

18:30 uur – Eigen ervaringen, sleutels voor succes en peer assessment als reflectiemodel
19:15 uur – Samenvatting en vragen
19:30 uur – Afsluiting


Datum en Locatie

Donderdag 12 februari 2015 van 14.30 – 19.30 uur
Locatie: Comenius College in Hilversum; gastvrouw Mw. Karin Kops.
Kosten: € 75,- per deelnemer.


Leervragen, leeropbrengsten en aantekeningen. 
 

Workshop Internationaal samenwerkend leren

12 februari 2015

 

 • Eerste fase: Voorstellen

   


Uitwerking:

 • Via lipdub, flashmob, snapshat (10 sec. per lln.) bij Anke. Verschillende filmpjes met i-pad, go pro en monteren: zichzelf, rondleiding school en digitaal boek maken van de posters 'Wie ben ik' die eerder zijn gemaakt bij Jorike. Lied, verkleden om privacy eventueel te waarborgen. Masker "dit ben ik" zichzelf presenteren. ook in kader van carnaval?
 • Iedere leerling stelt zich kort voor, maar het moet wel interessant blijven. Dus niet 30 verschillende stukjes. Liever veel beeld en weinig tekst. Werkenrode School: De basis zelf bedacht (collage) en de resultaten worden gebundeld in een filmpje. Leerlingen kunnen hierin meedenken over rest inhoud filmpje.. Voor deze werkvorm gekozen omdat ze dan vanuit een uitgangspunt verder kunnen werken. Heliomare: De leerlingen ideeën aan laten dragen. Ieder stelt zich als persoon voor (niet als groep) binnen een eigen gekozen vorm.
 • Vraag bij de leerling leggen: wat zou je kunnen doen om de klas voor te stellen? Daarbij de mogelijkheden bespreken (video's maken etc.) Ideeën komen van de leerlingen.
 • Voorbeelden van voorgaande jaren tonen.
 • Wat is specifiek voor de school/omgeving?
 • Typisch voor Nederland, dan specificeren naar school (groot beginnen, klein eindigen).
 • Volgens thema's werken.
 • Plenair project besproken en geïntroduceerd. Daarna in groepjes laten nadenken over voorstel mogelijkheden. Per groepje kunnen ze aangeven wat hun voorkeur is. Plenair  mogelijkheden bespreken, kiezen en laten uitwerken in het groepje. Daarna plaatsen op de circle. 

  


 

 • Uitdagingen: 

  •        Bekijk de inhoud van Uitdaging 1. In de 'Informatie voor docenten’ staat voor iedere uitdaging een link naar
          mogelijke verdiepende vragen voor een gesprek met je leerlingen om het thema 
   te introduceren. 
  •        Je vindt meer achtergrondinformatie in de pagina 'Bronnen’.
  •        Bekijk de Werkvormen-planner (sidebar); maak jij een keuze of maak je die met je leerlingen?

Uitwerking:

 • Wat je kunt doen om meerdere opdrachten in een lesuur te maken is het volgende: deel je groep in twee subgroepen en ga per groep een opdracht uitwerken. Aan het einde van de les kunnen de groepen elkaar een korte samenvatting geven over de opbrengst van de opdracht. Zo heb je meer gedaan in dezelfde tijd.
 • Een computerlokaal is wel heel handig voor het werken in de wiki én het uitwerken van de opdrachten.
 • Initiatief uit de leerlingen: open de wiki op het digibord, brainstorm klassikaal. 

 


 

 • Met je leerlingen: 

  • Bespreek hoe je jouw leerlingen kennis laat maken met de opdrachten van Uitdaging 1.
  • Je stuurt als leraar op kwaliteit en op kwantiteit      
   • Welke opdrachten doe je met je hele groep?
   • Aan welke opdrachten kun je de leerlingen in groepjes laten werken?
  • Op welke manier kun je initiatief en ideeën zoveel mogelijk vanuit de leerlingen laten komen?
  • Hoe blijven ze optimaal betrokken en wordt het een leerperiode waarin ze zelf kritisch en creatief samenwerken?

Uitwerking:

 • Je bekijkt welke opdrachten geschikt zijn voor jouw groep. Je kan een opdracht ook aanpassen aan je groep. Bijv. opdracht 2 interview: leerlingen niet zelf op zoek naar iemand, maar een persoon in de klas uitnodigen en een gezamenlijk groepsgesprek houden. 
 • Kennismaking met uitdaging: uitleg, filmpjes, woordweb, voorbeelden laten zien. Opdrachten klassikaal uitleggen, daarna individueel of in groepjes uitwerken.
 • Open staan voor de keuzes van leerlingen hoe te werken aan opdrachten en met wie.
 • Elkaars werk goed bespreken en presenteren.
 • Klassikaal introduceren. Kan klassikaal beperken door de leerlingen eerst thuis de wiki met de challenge te laten lezen (flipping the classroom).
 • Leerlingen zelf aan laten geven wat ze willen/kunnen. Bijvoorbeeld: per topic een groepje werken/1 topic per week/maar 1 of 2 van de drie doen/ leerlingen zelf laten kiezen aan welke topic ze willen werken.
 • We bepalen samen welke werkvormen we gaan gebruiken. Het project is voor de leerlingen dus zij mogen hun voorkeur(en) aangeven bij elke uitdaging. Bijvoorbeeld samen een mindmap maken zodat elk groepje hetzelfde uitgangspunt heeft en ze dat in hun groepje verder kunnen uitwerken. 
 • Daarnaast zou je elke week iemand anders binnen de groepjes 'master' kunnen maken en die is intensief betrokken bij het uitwisselen van informatie op de learning circle.
 • Ouders of collega's op school betrekken bij het interview. Als het kan dit opnemen en het filmpje plaatsen. 

 


 

 

 •  Uitdagingen 2 en 3:
   

  •        Bespreek dit ook samen voor Uitdaging 2 en 3.

Uitwerking:

 • Plenair de website slaveryfootprint.com invullen zodat bewustwording en voorkennis geactiveerd worden.
 • Daarna de verschillende opdrachten verdelen over de groepjes. De uitwerkingen per groepje plaatsen op de circle.

 


   

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.