| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Manon van Herwijnen

Page history last edited by PBworks 9 years ago

 

'Met iedere druppel komt het water in beweging en wordt de cirkel groter en krachtiger'.

 

 

Daarom is dit schilderij me zo dierbaar.

 

"Het grootste moet gedaan worden als het nog klein is", schrijft Herman van Veen.

 

Na de studiereis van januari 2013 naar Suriname, heb ik met de kinderen van mijn klas beleefd dat ze écht verder de wereld in stappen. In hun klaslokaal verbinden en verwonderen ze zich over hun grenzen heen: delen ze hun eigen verhalen en horen en zien die van kinderen ver weg en dichterbij. In de Learning Circles heeft ieder kind een stem. 

Het is prachtig om jullie in de Circles te kunnen volgen en begeleiden: De wiki's zijn onze ontmoetingsplaatsen tijdens deze leerreis!

Als facilitator kan ik van heel dichtbij meemaken hoe heel veel kinderen uit Curaçao, Nederland en Suriname en vele andere landen, het woord 'Wereldburger' inhoud kunnen geven, door samen te denken over de rechten die kinderen hebben. 

Ontmoeten, delen, denken en verwonderen...we gaan het samen beleven, ook op onze reis!

 

Over het gebruik van de wiki en andere praktische en didactische vragen denk ik graag met jullie mee.

 

Manon

 

Facilitator Learning Circles

manonvh22@gmail.com

 

 

Voorbereidend werkbezoek Curacao, september 2013. 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.