| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Informatie over het werken in een Learning Circle

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 5 months ago

(Deze pagina wordt nog verder aangevuld)

 

Differentiatie

Bij het opzetten van de uitdagingen is gekozen voor een variatie van manieren om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten.

Als leerkracht kun je kiezen voor een manier van (ver)werken die past bij jouw leerlingen.

In elk van de zes fases van de Circle stellen wij een werkvorm voor. Jij als leerkracht kiest een vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet het best los maakt. 

  1. Je kunt kiezen voor het verwerken van één of meer opdrachten van elke uitdaging, of ze verdelen over groepjes in je klas. 
  2. Als leerlingen zich verdiepen in kinderrechten roept dit soms heel andere, nieuwe vragen bij ze op, je mag dan samen kiezen voor een andere invulling van het (sub)thema. Je schoolpagina biedt daar alle ruimte voor.  Mochten er nieuwe vragen opkomen, stel ze dan gerust op jullie pagina; leerlingen van andere groepen in jullie Circle denken graag met jullie mee! 
  3. Natuurlijk staat het je ook vrij om voor een heel andere werkvorm of uitwerking van de opdracht te kiezen, er een deel van aan bod te laten komen, of het niveau beter te laten aansluiten bij je groep. 

 

Jullie eigen inbreng en kritische creativiteit wordt zeer gewaardeerd!

Voor de andere deelnemers in je Learning Circle is het fijn om te weten welke opdracht je hebt opgepakt. Maak dat dus steeds duidelijk als je je bijdrage plaatst.

 

Een inleiding voor gesprekken over Kinderrechten, vind je hier.

Achtergrondinformatie over het inleiden van Uitdaging 1, het recht op gezond eten en schoon drinkwater, vind je hier.

Achtergrondinformatie over het inleiden van Uitdaging 2, het recht op onderwijs, vind je hier.

Achtergrondinformatie over het inleiden van Uitdaging 3, het recht op veiligheid, vind je hier.

 

Cool Tools en mogelijke werkvormen.

In de sidebar vind je een link naar de Cool Tools Wiki. Daar zijn ideeën te vinden om je bijdrage voor deze uitdagingen zo creatief mogelijk vorm te geven. Tools om beelden, tekst, geluid, video, presentaties, foto’s te bewerken en andere 'coole vormen' om samen te kiezen voor jullie pagina.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een van de informatiebronnen die je zou kunnen gebruiken. De gids is in november 2014 uitgebracht en verspreid op alle Nederlandstalige scholen. Hierin vind je, ook online, inspiratie voor vele toepasbare lesvormen, met bijbehorende digitale middelen en tools.

Heel handige en uitgebreide informatie over werkvormen vind je in de werkvormen planner.

Het overzicht is natuurlijk niet volledig. We zijn benieuwd naar jullie keuze voor een digitale vorm om het onderwerp uit te werken. 

 

Een skype afspraak maken

Op de homepage kun je er bijna niet omheen: Als jullie willen Skypen met een andere groep uit je Learning Circle; noteer je dat op deze pagina. De andere deelnemers kunnen dan reageren om een verdere afspraak te maken. 

Wil je direct contact opnemen met een collega-docent van een andere school? Klik dan op de naam van degene die de pagina bewerkt heeft, boven in de uitwerkpagina van de school, onder de titel. Je ziet dan het email adres van je collega.

 

Bronnen en achtergrondinformatie

In de sidebar vind je een link naar een pagina met interessante sites, filmpjes en artikelen. We nodigen je uit hier zelf ook mooie bronnen, sites, artikelen en jullie inspiratie aan toe te voegen!

 

Voorstellen van je groep

Wat zullen we doen? 26 foto's van onze hoofden met verhaaltjes en hobby's... ? Of maken we samen een lied over onze groep en onze school en zetten we er een groepsfoto bij? Laten we zien hoe onze school eruit ziet in een lipdub of ander filmpje?

Er zijn vele manieren om je als groep voor te stellen aan de andere deelnemers in de Learning Circle.

Bedenk dat iedere groep 6 of 7 andere groepen wil leren kennen en vraag je af wat voor jullie interessant is om over de andere leerlingen te weten. Ook kun je al in de voorstelfase duidelijk maken waarom je meedoet aan deze Learning Circle over Kinderrechten en wat er in jullie groep naar voren komt bij het noemen van dit woord.

 

Gespreksverdieping

In de tweede voorbereidende workshop op 12 febr. op het Comenius College in Hilversum gaat Alexandra Bronsveld met de deelnemers verdiepend op in de mogelijkheden om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij gesprekken rondom kinderrechten.

 

Op de site over de Learning Circles Kinderrechten vind je daarover deze informatie:

Gastspreker Alexandra Bronsveld is docent en trainer bij het Centrum voor Humanistische Vorming en coördinator van Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Zij bespreekt met ons hoe je als docent een betekenisvol, veilig en open gesprek tussen je leerlingen voert.

 

Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: follow the community where it leads to. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.

In deze presentatie/workshop keren we één van de onderwerpen uit de Learning Circles Kinderrechten binnenstebuiten, gaan we spelen met denken en oefenen we de rol van de gespreksleider.

Centraal staat: Hoe kan een gesprek opbouwen? Welke tools kan ik inzetten? Welke vragen stel je als gespreksleider? En vanuit welke houding werk ik?

 

Na de workshop zal een overzicht met ondersteunende informatie op deze pagina te vinden zijn.

 

Brief voor de ouders

Bedoeld om ook ouders goed te kunnen informeren over de Learning Circles en het mogelijk te maken de belevenissen van hun kinderen te volgen.
In de sidebar vind je een link naar deze conceptbrief.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.