| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Achtergrondinformatie bij Uitdaging 2 Recht op onderwijs

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 4 months ago

 

Alexandra Bronsveld verzorgde tijdens de workshop Internationaal samenwerkend leren een zeer waardevolle training over leergesprekken met kinderen

De materialen die zij gebruikte zijn nu voor iedereen beschikbaar: Ga naar de pagina Workshop 12 februari om deze in te zien of te downloaden. Ze geven veel informatie over een goede voorbereiding op Uitdaging 2.

 

(Zie ook de pagina in deze wiki: Gesprekken over kinderrechten en de Bronnen pagina)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.