| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Achtergrondinformatie bij Uitdaging 1

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 4 months ago

 

Alexandra Bronsveld verzorgde tijdens de workshop Internationaal samenwerkend leren een zeer waardevolle training over leergesprekken met kinderen

De materialen die zij gebruikte zijn nu voor iedereen beschikbaar: Ga naar de pagina Workshop 12 februari om deze in te zien of te downloaden. Ze geven veel informatie over een goede voorbereiding op Uitdaging 1.

 

(Zie ook de pagina: Gesprekken over Kinderrechten en de Bronnen pagina)

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.